ARITILMIŞ SUYUN

TOPRAK ALTI DAMLA SULAMA

YÖNTEMİ İLE SULAMA AMAÇLI DEŞARJI

 

wasteflow1

yulugmuh-anares
 

Giderek temiz su kaynaklarının azalması ve hızla kirlenmesi arıtma sisteminden çıkan suların sulamada kullanımını gündeme getirmiştir. Bu sistemin temel amacı; atık suların arıtılarak Toprak Altı Damla Sulama sistemi ile yasal mevzuat çerçevesinde sulama amaçlı deşarjının yapılmasıdır. Çevreye duyarlı bilinen en etkili yöntemdir. Duyarlı çevrelere saygıyla duyurulur.

Arıtılmış Su ile Sulama

Sulama suyu olarak arıtma üniteleri/tesislerinde biyolojik
arıtma sonucu elde edilen arıtılmış su kullanılır. Toprak altı damla sulama boruları bitki
kök derinliği, toprak yapısı ve uygulama amacına bağlı olarak
toprak yüzeyinin 10 ile 75 cm altına (çim için 10-20 cm)
yerleştirilir. Toprak altına yerleştirilen borudaki damlatıcılardan
çıkan su, topraktaki kılcal yollar ile her yönde hareket ederek
tüm kök bölgesine yayılır ve böylelikle toprak üstü damla
sulama ile karşılaştırdığımızda aynı miktarda su kullanımı ile
% 46 daha fazla bir alanın ıslatılması sağlanır.

karsilastirma1

Arıtılmış su ile toplu konut alanları, oteller ve endüstriyel tesislerin yeşil alanlarında, park ve bahçelerde,
oyun sahalarında, evsel / kentsel arıtma tesisleri içi ve civarındaki yeşil alan sulamalarında, her türlü zirai
sulamada, tamamen kuru toprak yüzeyi ve kokusuz bir ortam ile ideal sulama çözümleri sunulur.

Damla Sulama Boruları Kullanılan Projelerde;

• Arıtılmış suda bulunan bakteri kalıntıları, toprağın 0-30 cm’lik biyolojik olarak aktif olan bölgesindeki
mikroorganizmalar tarafından doğal yollarla yok edildiği için toprakta herhangi bir kirlilik oluşmaz.
• Kanalizasyon sistemi olmayan yerlerde alternatif bir deşarj metodu yaratılmış olur,
• Arıtılmış suyun içinde az miktarda bulunan azot ve fosfor ile doğal gübreleme de yapılır,
• Arıtılmış su toprak altından kontrollü olarak verildiği için, insan ve çevre sağlığı ile %100 uyumludur,
• Kuru ve kokusuz toprak yüzeyi ile park, bahçe gibi yeşil alanlar sulama sırasında da rahatlıkla kullanılabilir,
• Sulama suyu maliyeti en aza indirilir.
• Otomasyon kontrollü sulama yapılabilir,
• Sağlıklı, kaliteli bitki gelişimi sağlanır,
• Kuru toprak yüzeyi ile daha az otlanma olur,
• Toprak daha iyi havalanır,
• Üst düzeyde su tasarrufu sağlanır,
• Borular fare, kuş, kemirgen ve insan kaynaklı zararlardan etkilenmez,
• Bakım giderleri en düşük düzeydedir,
• Yüksek taban suyu olan bölgelerde sağlıklı sulama yapılabilir,
• Her sulama sezonu sonunda boruların toplanma zorunluluğu yoktur.
• Toprak üstü damla sulamanın aksine çok daha yıllar hiç değiştirilmeden
kullanılabilir.
• Sulama sistemi uzun ömürlüdür.

 

wasteflow14wasteflow13wasteflow12wasteflow15

Arıtılmış Atık Suların Elden Çıkarılması

Toprak altı damla sulama boruları, arıtma sonucu elde edilen suyun toprağa deşarj edilerek doğal yollarla elden çıkarılması için de kullanılmaktadır. Bu durumda damla sulama borusu toprak yüzeyinin 15–20cm altına yerleştirilir. Arıtma tesislerinin arıtılmış su tankında biriken su, damla sulama boruları vasıtasıyla programlı bir şekilde yavaş yavaş toprağa verilerek elden çıkarılır. Yönetmeliklerce izin verilebilir değerlerde, suda bulunan kalıntı kirlilik toprakta doğal yollarla giderilir.

Toprak altı damla sulama sistemleri ile yapılan arıtılmış su deşarjı, yeraltı suyu kirlenmesi açısından en az risk taşıyan, doğal ve çevre dostu sistemdir.

Uzun vadede foseptiklere göre daha az maliyetlidir.

Sistem;
• Her türlü iklim ve hava koşulunda,
• Hemen her türlü toprak yapısında,
• % 65’e kadar varan eğimlerde,
• Yüksek taban suyu olan bölgelerde güvenle uygulanabilir.
Arıtılmış atık su deşarjı, otomasyon kontrolünde yapıldığı için, sistem yağmurlu havalarda dahi başarı ile çalışır.
Yüzeyde göllenme, sızıntı olmaksızın tamamen kuru ve kokusuz bir toprak yüzeyi sağlanır. Özellikle merkezi
kanalizasyon sistemi olmayan ve çevre kirliliğine hassas olan deniz, göl kenarı gibi bölgelerdeki konutlar, siteler,
otellerde ayrıca kırsal bölgelerdeki köy, kasaba vb. yerleşim alanlarında, sanayi tesislerinde, hava alanlarında, alış
veriş merkezlerinde, organize sanayi bölgelerinde hem çevreci hem de işlevsel olarak yüksek verimle kullanılabilir.

% 65 Eğimli Arıtılmış Su Deşarj Alanı

wasteflow18

TAD ile Maximum Ürün Artışı.

Webp.net-resizeimage-19