ATIKSULARIN TOPLANMASI VE İLETİLMESİ
Atıksular, yer altı suları, göl ve buna benzer su kaynaklarımızın kirlenmesinde en önemli faktördür. Bu nedenle, uygun olarak atıksuların toplanması ve iletilmesi işlemini yapmak son derece gerekli bir faaliyettir. Aksi takdirde atıksuların çevreye verdiği zarar göz önüne alınırsa bundan bir kaç sene sonra Dünya üzerinde yaşanılamaz hale gelecektir.
Kullanılan suların biyolojik, kimyasal ve fiziksel özellikleri değişmekte ve atıksu olarak karşımıza çıkmaktadır. Oluşan atıksuların yitirdikleri bu özelliklerin bir kısmını geri kazanmak günümüz teknolojileri ile mümkündür. Atıksuların toplanması ve iletilmesi işlemi bu aşamada devreye girmektedir.

Atıksuların Toplanması ve İletilmesi İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?
Kısa bir tanımla bahsedecek olursak atıksular bina içerisinde var olan kollektör hattı ile toplanmaktadır. Kollektör hattı ile toplanan atıksular daha sonra kanalizasyon hattı ile ilgili atıksu arıtma tesisine iletilmektedir. Kanalizasyon hattına suyun verilebilmesi için de bazı standartların sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelerde veya suları kanalizasyona verilecek standartlara uymayan yerlerde atıksu arıtma tesisi kurulup, oluşan atıksuların arıtıldıktan sonra kanalizasyona verilmesi işlemi gerçekleştirilir.

Yuluğ Mühendislik Bu Konuda Nerede?
Yuluğ Mühendislik, oluşan atıksuların kanalizasyona verilmesi yerine geri dönüştürülerek kullanımı hakkındaki projelerde yer almayı tercih etmektedir. Geri dönüşümden sonra arıtılan atıksuyun kullanım sahasını sulama amaçlı olmasını öngören Yuluğ Mühendislik ülkemizi bu konuda bilinçlendirme ve bu konuya teşvik etme gibi eylemler gerçekleştirmeyi hedef almıştır.
Atıksuların toplandıktan sonra uygun arıtma teknolojileri ile arıtılıp sulama amaçlı kullanımı Dünya’nın geleceği açısından son derece önemli bir konudur. Bunun nedeni, sulamada kullanılan su miktarına baktığımızda azımsanmayacak kadar büyük bir orandaki temiz suyumuz tarım alanında tüketilmektedir.

Capture 21

Yukarıdaki tarım alanında kullanılan su oranına bakıldığında ilerleyen yıllarda su sıkıntısı çekeceğimizin sinyalleri veriliyor. O halde neden önlem almıyoruz ve bunun yerine neden sularımızı geri dönüştürüp sulamada kullanmıyoruz?
Yuluğ Mühendislik bu konuda, evsel atık suların toplanarak arıtma tesisine iletilmesi proje & taahhüt hizmeti vermektedir. Evsel alanlarda oluşan atık suların toplanarak, arıtılması ve sulama amaçlı kullanılması mümkündür. Profesyonel olarak atık su toplama ve arıtma tesisini sadece atık suların arıtılarak toprak altı damla sulama yöntemi ile mevzuata uygun deşarj edilmesinin de düşünüldüğü durumlarda paket olarak yada kurulmuş bir arıtma (yeterliliği uygun) tesisi var ise direk sulama amaçlı deşarj çözümünü sunmaktadır. Çünkü bu sistem çözümlemesi farklı bir know-how bilgisi ve ürün gerektirmektedir.

YULUĞ MÜHENDİSLİK olarak asıl amacımız atık suların arıtıldıktan sonra sulama amaçlı deşarjının sağlanarak temiz su kaynaklarını korumaktır.

Atıksuların Geri Dönüştürülerek Kullanılacağı Sahalar

  • Park, bahçe ve yolların sulanması
  • Golf alanlarının sulanması
  • Peyzaj alanlarının sulanması
  • Tarım alanında bitkilerin sulanması

Atıksu ile sulama iki değişik sınıf olarak ayrılmıştır. Her sınıf için uygulanacak arıtma teknolojisi farklıdır. Bu sınıflarda yapılacak arıtma teknolojisi için gerekli tüm bilgilere aşağıda bulunan buton sayesinde ilgili alana tıklayarak ulaşabilirsiniz.