omer-202x300

Genel Müdürümüz

Zir. Y. Müh. A. Ömer YULUĞ’nun

Mesajı

Değerli Ziyaretçimiz,

Firmamız insanlığın geleceğinin su yönetiminin ne derece doğru ve etkin yapılıp yapılmadığına bağlı olacağının farkındadır. Bu anlayışla sektörde hizmet vermek için 1997 yılında kurulmuştur. Bizler inovatif süreçlerimizi ileri teknolojiler ile birleştirerek mühendislik disiplininden ödün vermeyen bir firmadır.

Yuluğ Mühendislik’in öncelikli hedefi; Türkiye ve Dünya’nın dört bir yanında tehlike sinyalleri veren su kaynaklarını korumak ve doğru projeler üretilmesine katkı sağlamaktır. Dolayısı ile proje ve uygulamalar ekonomik fayda sağlayacak ve doğal kaynakları koruyucu tedbirleri barındıracak şekilde yapılmaktadır.

Sulama sistemleri, otomasyon, su iletim hatları, su dağıtım şebekeleri gibi konularda proje ve taahhüt gerçekleştirmek amacı ile 1997 yılında yola çıkan firmamız, tam anlamı ile uluslararası geçerliliği olan bilimsel yaklaşımlarla projeler gerçekleştirmeye ve uygulamaya kendisini adamıştır.

Dünyamızda toplam suyun %97.5’i denizler dahil tuzlu su kaynaklarından oluşmaktadır. Temiz su kaynağı olarak ise buzulların oranını düşersek sadece %1 gibi çok düşük bir oranda temiz su kaynağına sahip olduğumuz gerçeği ortaya çıkmaktadır.

Bilinmektedir ki; %1 temiz su kaynaklarının %60-75’i sulama amaçlı kullanılmaktadır. Ülkemizde bu oran %75 dir.

Biz projelerimizde akıllı sulama uygulamalarını hayata geçirebilecek know-how birikimimiz ile sektörde klasik tesisatçılık anlayışı ile mücadelemizi vermekteyiz. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 1519m3/yıl olduğunu düşünürsek, su azlığı çeken bir ülke olarak mevcut gidişatın önüne geçmenin zamanının çoktan geldiğini görmemiz gerekiyor.

Temiz su kaynakları yerine alternatif olarak gelişmiş ülkelerde uygulanan atık suların toplanması, arıtılması ve sulama amaçlı deşarjı konusunda ciddi gelişmeler sağlayan firmamız Amerika’da bu konuda özel eğitim programlarına katılmıştır. Temiz su kaynaklarının evsel kullanımı %20 civarındadır. Bunun %90-92 si kanalizasyona deşarj edilmektedir. Hâlbuki içerisinde belli miktarda gübre de barındıran bu suların arıtılıp sulamada kullanılması durumunda temiz su kaynaklarında %10-15 bir tasarruf edilmesi sağlanabilmektedir.

Özetle biz know-how birikimine sahip özel projeler gerçekleştirme yeteneğine sahip uzman bir kuruluşuz. Farkımız ve işlettiğimiz süreçler her zaman doğa kanunları ile paralel yürüyecektir. Hizmetlerimizin merkezinde ekonomik ömrü uzun fizıbıl projeler yaratma düşüncesi vardır.

Bizi ziyaret ederek gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz.

Saygılarımla,

Zir. Y. Müh.A.Ömer Yuluğ

organızasyon