YULUĞ MÜHENDİSLİK

Tarımsal alanların, park ve bahçelerin sulanması amaçlı su dağıtım projeleri ve uygulamalarında profesyonel hizmet vermektedir.

Belli bir su kaynağından birçok noktaya suyun iletiminin sağlanabilmesi için gerekli proje çalışmaları özel bir yeterlilik gerektirmektedir.

 • Sulama birlikleri
 • Sulama kooperatifleri
 • ve diğer kurumların sorumluluk sahasına giren alanlarda

Suyun doğru ve verimli yönetilmesi için yapılacak proje çalışmalarında firmamız;

 • Etüt
 • Harita
 • Jeofizik etüt
 • İnfiltrasyonun testi
 • Hidrolik ve hidrolojik değerlendirme
 • Su dağıtım şebekesi dizaynı
 • Boyutlandırma
 • Metraj ve keşif
 • Teknik ve ekonomik fizibilite
 • Manuel ve akıllı sulama – su dağıtım şebekeleri gibi temel detay proje çalışmalarınızı know-how birikimi ile bilim ve fen kaideleri çerçevesinde çözümleyecektir.

Özellikle açık kanallardan taşınarak tarlalara ulaşan suyun iletim hatlarında sürdürülemez bir su kaybı söz konusudur. Bu temel sorunun hızla çözüm bulması gerekmektedir.

Ayrıca beldede mevcut atık suların sulama amaçlı kullanılmasında uzman olan YULUĞ MÜHENDİSLİK mevzuat çerçevesinde çözümler sunmaktadır.

Lütfen çözümlenmesi istenen konular ile ilgili info@sulamatr.com adresine email gönderiniz. İlgili mühendis mutlaka en kısa sürede dönüş yapacaktır.