SmartCapillarity Resim

SmartCapillarity (SC) sistemi, toprak neminin izlenmesinde, uygulanacak sulama suyunun ve bitki su tüketiminin belirlenmesinde; ülkemizde ve dünyada bir ilk olan patenti firmamızca alınmış ve üretilen, yapay zekâya sahip, toprak profilindeki kapiller su hareketini gerçek zamanlı olarak izlemeye ve sulama sistemini otomatik olarak yönetmeye  yarayan bir robot sistemdir.
bulut sistem
SmartCapillarity (SC) sistemi; toprağa yerleştirilen kapiller hareket algılamasensörü (KHAS)kontrol ünitesi,yapay zeka ve veri tabanını birlikte barındıran bulut ile internet tabanlı hizmetin kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan bir bütündür.
sistem (002).jpg Web sayfası türkçe
KHAS; amaca göre bir veya daha fazla sayıda, toprak profilinin gözlemlenmek istenen derinliğine/bölgesine yerleştirilen ve her biri üzerinde konumlandırılmış, 32 adet “kapiller hareket algılama bölgesi” ve bir adet yüksek hassasiyette opsiyonel kapasitif nem sensörü bulunan kompakt bir yapıdır. KHAS, yerleştirildiği yerdeki toprak profilinde gerçekleşen kılcal su hareketlerinin, sürekli (sulama öncesinde, sulama süresince ve sonrasında) ve gerçek zamanlı olarak takip edilmesini sağlayan yazılım ve donanımdan oluşur.
sulama_alanlari
SmartCapillarity, tüm sulama ve sulama sonrası topraktaki kapiller nem hareketini gerçek zamanlı izlemeye ve opsiyonel olarak geçmiş veri analizine ulşma imkanı verir.
smartcapillarity_izleme.png 1

SmartCapillarity özellikleri;

Büyük veri kütüphanesi

Yapay zekâ ile paradigmalar üretmesi

Sensörlerin gerçek zamanlı verilerini izleyebilme

Toprak profilinde ıslatma desenini hatasız izleyebilme ve yönetebilme

Gübrele esnasında gübre dağılımını toprak profilinde anlık izleyebilme ve yönetebilme.

Topraktaki Kapiller su hareketini izleme ve yönetme, buna bağlı kök yönetim bölgesinde kök gelişimini yönlendirebilme.

Çok hassas nem sensörü ile ikincil kontrol ( Opsiyonel)

Kök yönetim bölgesinde su hareketlerini vektörel olarak izleyebilme ve sulama sistemini yönetebilme.

Adhezyon – kohezyon ve yer çekimi kuvvetlerini vektörel olarak analiz ederek toprak profilindeki nemin dağılımını optimize edecek şekilde sulama sistemini yönetebilme

Kök yönetim bölgesi dışında sulama suyunun, gübre kaçmasını, derine sızımı engelleyebilme

Kök yönetim bölgesini tanımlayabilme yeni dikimlerde bitki etkili kök bölgesi oluşumunu hedeflenen hacimde gerçekleştirme.

Moles İşcilik

 Ekran Alıntısı.PNG ( Mole Büyük veri)